​​

έτος ίδρυσης 1981

About

Από το 1981 διδάσκουμε Αγγλικά σε παιδιά και ενήλικες στοχεύοντας στην επικοινωνία, στην ανάπτυξη των δεξιότήτων των μαθητών μας και στην αξιόπιστη πιστοποίηση αυτών των γνώσεων. Ήδη απο τη δεκαετία του 1980 οι πρώτοι μαθητές μας διακρίθηκαν αξιοποιώντας τις γνώσεις Αγγλικών τους. Τα εξαιρετικά αποτελέσματα των μαθητών μας τις δεκαετίες 1990 και 2000 ικανοποιούσαν τα πλέον απαιτητικά Πανεπιστημία και εργοδότες. Σήμερα που η εκμάθηση Αγγλικών έχει γίνει πιο αναγκαία από ποτέ, τόσο στην ανώτατη εκπαίδευση όσο και στην αγορά εργασίας, εμείς χωρίς να σταματάμε στην καλή μας φήμη προσαρμοζόμαστε και βελτιωνόμαστε χρησιμοποιώντας σύγχρονους τρόπους και μεθόδους μένοντας πάντα πιστοί στο στόχο της σωστής διδασκαλίας Αγγλικών.