​​

έτος ίδρυσης 1981

Summer School 2018

Στα καλοκαιρινά εντατικά καλύπτεται η ύλη μιας ολόκληρης τάξης 

Τα μαθήματα διαρκούν 6 εβδομάδες

Το κόστος είναι 20% χαμηλότερο από την αντίστοιχη τάξη στο χειμερινό πρόγραμμα

​Αναλυτικότερα...

Τα καλοκαιρινά - εντατικά μαθήματα εξασφαλίζουν σωστή εμπέδωση της ύλης μέσω της καθημερινής ενασχόλησης με την γλώσσα και σε συνδυασμό με την απουσία σχολικών υποχρεώσων επιτυγχάνεται γρήγορα αλλά και σωστά το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Τα μαθήματα είναι καθημερινά και διαρκούν από 2 έως 3 ώρες ανάλογα με το επίπεδο της τάξης.