​​

έτος ίδρυσης 1981


Διδάσκουμε ήδη την δεύτερη γενιά
​ 

Από το 1981 διδάσκουμε Αγγλικά σε παιδιά κι εφήβους με σταθερό στόχο τη σωστή και εις βάθος εκμάθηση Αγγλικών, ως ένα εφόδιο ζωής. Οι μαθητές μιλώντας σωστά Αγγλικά έχουν γίνει δεκτοί σε διεθνώς αναγνωρισμένα Πανεπιστήμια και εργοδότες. 

Το σχολείο μας δικαίωσε και συνεχίζει να δικαιώνει στην πράξη τις προσδοκίες καθηγητών, γονιών και μαθητών: Προετοιμάζοντας σωστά τους μαθητές και τις μαθήτριές του για να ανταποκριθούν με επιτυχία στις απαιτήσεις των μετασχολικών σπουδών και της σταδιοδρομίας τους αλλά, επίσης, αξιοποιώντας τις ιδιαιτερότητές του, τα ξεχωριστά χαρακτηριστικά που συνθέτουν τη "φυσιογνωμία" του, τη φιλοσοφία του και την αποστολή του. 

Η εφαρμογή ενός εκπαιδευτικού προγράμματος, που -σύμφωνα με τις επιδιώξεις της δημιουργού του- αποσκοπεί στην προσφορά όχι απλώς γνώσεων, αλλά πολύπλευρης παιδείας, στη διάπλαση νέων ανθρώπων με ολοκληρωμένη προσωπικότητα. 

Με βασικό σκοπό την παροχή σοβαρής εκπαίδευσης, χωρίς τον χαρακτήρα του ευκαιριακού, διδάσκουμε παιδιά κι εφήβους προσφέροντας τους εφόδια και δεξιότητες για μια ζωή. Γι αυτό το λόγο άλλωστε... διδάσκουμε ήδη τη δεύτερη γενιά.

Η υποστήριξη και καθοδήγηση των παιδιών σας στην εκμάθηση Αγγλικών μπορεί να γίνει πιο εύκολη με τη δική μας βοήθεια. Οι καθηγητές μας γνωρίζουν πώς τα παιδιά μαθαίνουν νέο λεξιλόγιο και γραμματική αλλά και πώς αποκτούν αυτοπεποίθηση να μιλούν και να γράφουν σε μια ξένη γλώσσα. Λαμβάνοντας υπόψην αυτή τη γνώση, δημιουργήσαμε το πρόγραμμα σπουδών ωστε παιδιά και έφηβοι να μάθουν να μιλούν και να γράφουν σωστά Αγγλικά.
Η ιδανική ηλικία για να ξεκινήσει ένα παιδί την εκμάθηση Αγγλικών ποικίλει ανάλογα το παιδί, σίγουρα όμως μεταξύ πρώτης και τρίτης δημοτικού. Συνήθως τα παιδιά δευτέρας δημοτικού είναι αυτά ανταποκρίνονται καλύτερα στην διαδικασία εκμάθησης μιας ξένης γλώσσας. Η προφορά και η αντίληψη των βασικών κανόνων επικοινωνίας γίνονται εύκολα αντιληπτά από παιδιά αυτών των ηλικιών  γεγονός που βοηθά στην ομαλή μετάβαση τους στα επόμενα επίπεδα και κυρίως στην εκμάθηση της γλώσσας.
Το πρόγραμμα σπουδών και η μεθοδολογία του σχολείου μας οδηγούν στην ολοκληρωμένη γνώση Αγγλικών παρέχοντας στους μαθητές μας την δυνατότητα να χρησιμοποιούν τη γλώσσα με άνεση και σιγουριά, πραγματοποιώντας έτσι τα προσωπικά και επαγγελματικά τους όνειρα. Η κατανόηση της σημασίας της γνώσης ξένων γλωσσών - και ιδιαιτέρως των Αγγλικών - στη σύγχρονη εποχή αποτελεί θεμελιώδες κριτήριο για τον τρόπο που διδάσκουμε τα παιδιά μας. Πάγιος, σταθερός και αδιαπραγμάτευτος στόχος για το σχολείο μας είναι κάθε μαθητής μας να έχει τη δυνατότητα να μιλήσει και να γράψει σωστά Αγγλικά! Η εμπειρία μας αλλά και η συνεχής εξέλιξη μας, μας επιτρέπει να παρέχουμε ολοκληρωμένη και υπεύθυνη εκπαίδευση!

Σε αυτό το πλαίσιο, η μαθησιακή διαδικασία περιλαμβάνει αξιόπιστους τρόπους διδασκαλίας που συνδυάζουν:  Σύγχρονα βιβλία, μαθήματα σε ηλεκτρονικό υπολογιστή, λογοτεχνία (για τις τάξεις από Senior Α και πάνω) και κυριώς σωστή καθοδήγηση
Computer Lab

Τα εποπτικά μέσα και η χρήση εκπαιδευτικής τεχνολογίας βοηθούν το γενικότερο σκοπό του προγράμματος. Οι μαθητές εδραιώνουν την ήδη αποκτηθείσα στην τάξη γνώση με τη βοήθεια του Belt Study System, ενός ειδικά σχεδιασμένου λογισμικού, ενώ παράλληλα εξοικειώνονται με τη χρήση υπολογιστών. Επιπλέον μαθαίνουν να αυτονομούνται, κάτι ιδιαίτερα σημαντικό στη μαθησιακή διαδικασία, διερευνώντας και ανακαλύπτοντας γνώση. Με άλλα λόγια το λογισμικό είναι κατά τέτοιο τρόπο σχεδιασμένο ώστε να κρατά αμείωτο το ενδιαφέρον τους λειτουργώντας συμπληρωματικά στη μαθησιακή διαδικασία.


Δείτε τη δομή ενός μαθήματος στους υπολογιστές