​​

έτος ίδρυσης 1981

Εξετάσεις Cambridge και Michigan

​​

Οι πλέον Αξιόπιστες και διαχρονικές πιστοποιήσεις Αγγλικών με διεθνή αναγνώριση και επαγγελματικά δικαιώματα.

Η προετοιμασία για τις εξετάσεις Cambridge και Michigan αποτελεί μια ουσιαστική πορεία για την εις βάθος γνώση και κατανόηση της Αγγλικής γλώσσας. 
language certificates*/ 1981 - 2016

1981 - 2016: Ενθαρρύνουμε τους μαθητές μας να πιστοποιούν τις γνώσεις τους με πτυχία διεθνών οργανισμών. Μεταξύ αυτών και εξειδικευμένα πτυχία όπως το Endorsement to Proficiency in English, Translation from/into Greek του Πανεπιστημίου του Cambridge (Special Certificates στο γράφημα)
*Source: Koromvoki Language School Archive
Πάντα Πρωτοπόροι​ 
Τo Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κορομβόκη, ένα από τα μεγαλύτερα και παλαιότερα Φροντιστήρια Ξένων Γλωσσών στη Σπάρτη,  δραστηριοποιείται με επιτυχία στην ευρύτερη περιοχή από το 1981, στοχεύοντας πάντα στη σωστή διδασκαλία .
 Διαρκής ενημέρωση 
Συνεχίζοντας την πορεία μας στο χώρο της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης, δίνουμε ιδιαίτερη σημασία στη διαρκή ενημέρωση και επιμόρφωση του ανθρώπινου δυναμικού τoυ σχολείoυ μας, καθώς και στον συνεχή εκσυγχρονισμό μας, χρησιμοποιώντας τις νέες τεχνολογίες με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, ώστε να βελτιώνουμε το επίπεδο των υπηρεσιών που παρέχουμε στους μαθητές μας